SVEDECTVÁ

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, štedrým podporovateľom i priaznivcom
za deväť mesiacov vytrvalej služby.
Prešli sme časovú os jedného tehotenstva.
Pracovali sme ako veľký tím v päťdesiatich bunkách po celom Slovensku.
Klopali sme na dvere Božieho milosrdenstva i ľudského svedomia.
Chceli sme veľa dať a ešte viac sme dostali.
Začali sme s dobrou vôľou a získali sme skúsenosť.
Vykročili sme k ľuďom a vďaka nim sme stretli aj seba.
Cítili sme, že je správne chrániť nenarodené deti.
Dnes to s istotou vieme.

Prosíme o jedno:

DOPRAJME KAŽDÉMU NARODIŤ SA.

V novembri sa stretli koordinátori jednotlivých miest v Likavke
neďaleko Ružomberka. Okrem hodnotenia celého roka sme spoznali vzácnu osobnosť - pátra Benjamína Martinského -, ktorý obetoval svoj život za záchranu nenarodeného dieťaťa.
Viac o Benjamínovi Martinskom TU

Na sté výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime
sme na mnohých miestach našej misie vykonali
zasvätenie zdravotníckeho zariadenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Panna Mária Fatimská, Matka Sedembolestná - patrónka Slovenska, Matka Cirkvi, zasväcujeme sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu s úplnou dôverou a
odovzdanosťou, v pokore a bázni, podrobujúc sa vôli Prozreteľnosti.
Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme toto pracovisko (nemocnicu), všetkých zdravotníckych i riadiacich pracovníkov. Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa ich a priveď na cestu pokánia. Premeň srdcia tých, ktorým sa pre zlo hriechu vraždy zatemnila myseľ i srdce. Prosíme ťa i za rodičov a ostatných, ktorí rozhodujú o živote a smrti nevinných nenarodených detí. Matka, skrze tvoje Nepoškvrnené Srdce nech zavládne na tomto mieste pravý pokoj, nech sa v ľudských srdciach rozhorí láska k Bohu, nech sa ich mysle otvoria pre pravdu o ľudskej dôstojnosti od momentu počatia, o význame ľudskej sexuality, o kráse materstva, o vznešenosti lekárskej profesie.

Mária, všetkým, ktorí sa na tomto mieste podieľajú na skutkoch proti ľudskej dôstojnosti, pomôž dosiahnuť zmierenie a uzdravenie. Pomôž, aby spoznali a pocítili, že sú milovanými Božími deťmi.

Daj, aby všetci veriaci tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života.

Mária, nech tvoje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí v našich životoch i v životoch tých, ktorých sme ti zasvätili teraz i naveky. Amen.

Miesta, kde naši dobrovoľníci vykonali zasvätenie

Najmä v okresoch, kde doposiaľ nevznikli skupiny verejných aktivistov,
priebežne umiestňujeme billboardy s posolstvom ochrany nenarodených.

Pre druhý ročník projektu sme pripravili vylepšený typ informačného letáku Viac TU

Okrem kontaktov konkrétnej pomoci prináša krátke svedectvá, zaujímavosti a novinky. Viac TU

Počas roka rozdáme cca. 100-tisíc letákov.

Pozdravujem všetkých zo Žiliny. Veľmi nás potešilo, že po vypočutí relácie Karmel sa k nám pridala pani Mária (druhá zprava). Povedala, že relácia jej pohla srdce a že pozná viac žien zo svojho okolia, ktoré sa začali modliť na tento úmysel. Ona napriek zdravotným problémom chodí pravidelne.

Kríž, s ktorým sa vydali pútnici z Trnavy do Šaštína. K svätyni Patrónky Slovenska kráčali s úmyslom ochrany nenarodenych detí. Skupinu pútnikov tvorili dobrovoľníci z viacerých modlitbových spoločenstiev v projekte 9 mesiacov za život.

Od 13. 8. do 2. 9. sa uskutočnila
letná cyklistická pro-life mobilizácia
na ceste z Košíc do Prahy.
Pozrite si podrobnú reportáž.
Ďakujeme cyklistom za podporu projektu 9 mesiacov za život

Od septembra 2017 sa v Bratislave rozbiehajú každomesačné sväté omše za život v kapucínskom kostole. Budú sa sláviť v prvé pondelky mesiaca, so začiatkom o 17:00. Okrem zaujímavých tém bude zakaždým ponúknuté aj požehnanie tehotných mamičiek.

Boli sme dvaja a držali sme v rukách transparent s nápisom: "Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti." Išla okolo mladá žena asi s dvoma deťmi a s úsmevom nám povedala: "Chránime,chránime... všetky príjmeme."

Stretávame sa v stredy o 14:30 na Hálkovej ul. v Žiline. Ešte sme sa len schádzali a pripravovali, keď k nám pristúpili traja chlapci a podávali nám euro. Bolo na nich vidieť, že chcú urobiť dobrý skutok. S úsmevom sme im povedali, že tu nevyberáme peniaze, ale že sa modlíme za detičky aby sa mohli všetky šťastne narodiť. Zostali zaskočení. Spýtala som sa ich, či sa vedia modliť. Prikývli, tak som im navrhla, aby sa k nám pridali. Súhlasili a tak sme sa na rušnom chodníku spolu pomodlili Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu... Bolo to krásne....V duchu som Pánovi ďakovala za túto chvíľu, za tieto deti a ich rodičov, že ich tak dobre vedú...

DOBRÁ SPRÁVA Nemocnice musia začať informovať rodičov o ich práve pochovať potratené dieťa. Vyplýva to z novely Zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobudla účinnosť koncom apríla 2017. Viac TU

1. jún 2017 - Deň detí.
Treba myslieť širšie. Ide aj o nenarodené deti.

13. mája 2017 - na sté výročie fatimských udalostí - vznikla podporná skupina pôstu a dobrovoľných obiet na úmysel víťazstva kultúry života. Každý piatok o vode a chlebe, alebo iný pôst podľa osobných možností.

"Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás povzbudzujem, aby ste svoje telá prinášali ako obetu živú, svätú, milú Bohu: to je vaša duchovná bohoslužba. Nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto sveta, ale nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania. Tak budete môcť chápať, čo je Božia vôľa, čo je potrebné, jemu milé a dokonalé." (List Rimanom 12,1-2)

Aj Ty sa môžeš pridať...

Od 6. do 8. mája 2017 sa sedemdesiati z nás stretli na spoločnej púti do Krakova a okolia. Vstúpte do foto a audio galerie.

Po Košiciach a Prešove začali sa naše spoločenstvá stretávať aj v iných mestách pri každomesačnom slávení svätej omše za život. Zvyčajne sú spojené s možnosťou požehnania pre tehotné mamičky.

V Trnave.

V Bratislave.

V Dunajskej Strede.

Národné centrum zdravotníckych informácii zverejnilo štatistické informácie o potratoch za rok 2016. Vzácne informácie na analýzu ako aj na porovnanie s realitou.

Projekt 9 mesiacov sa život sa objavil vo výtvarnej práci žiaka 4. ročníka ZŠ.

Večerné dialógy o projekte očami prešovských spolupracovníkov Petra Palka, Fabiána Novotného a ďalších.

V relácii Karmel 9. 4. 2017.

Som matkou štyroch malých detičiek a s manželom čakáme piate...Chcela by som vás poprosiť o modlitby za týchto mojich 9 mesiacov, ktoré ak Pán dá, ma čakajú. Keďže toto je moje ôsme tehotenstvo a asi to bude piaty cisársky rez.... Veľa ľudí nás možno súdi, ale Pán je nad všetkým. To On mi dal do lona kúsok seba a ja mu ten dar chcem opätovať - aj s pomocou vašich modlitieb...Spájam sa s vami v modlitbe pred poliklinikou v Trnave - za detičky, ktorým nie je dopriate narodiť sa....

Dnes mi volal lekár ,náš známy z JIS-oddelenia, že sa k nám v duchu pripojil počas služby a plne nás podporuje. Vraj u nás v nemocnici pozná gynekologičku, ktorá si nedávno uplatnila výhradu vo svedomí a nebude vykonávať potraty. Teším sa!

V areáli dunajskostredskej nemocnice pred lurdskou jaskyňou sa stretávajú spoločne slovenskí aj maďarskí aktivisti.

V sobotu, 1. apríla sme mali veľkú modlitbovú tryznu za holokaust v našom meste (deportovaných asi 2300 židov, vrátilo sa cca. 300). Tejto ekumenickej akcii predchádzalo asi 30-dňová modlitbová príprava. Uvedomili sme si, že je ešte horší a stále trvajúci holokaust - sú to potratené deti.

Bratislavská skupina spolupracovníkov spustila vlastnú webovú stránku

www.9mzzbratislava.webnode.sk

Pamätník nenarodeným deťom, ktorý vytvorila dobrovoľníčka 9mzž a ktorý bol inštalovaný vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie Bratislava - Petržalka.

...chcela som vám na povzbudenie napísať, čo ma dnes oslovilo zo slov sv. Jána Pavla II. "Kristova krv zjavuje, aká veľká je Otcova láska a zároveň ukazuje, aký cenný je v Božích očiach človek a akú veľkú hodnotu má jeho život. Práve, keď veriaci človek uvažuje nad drahou Kristovou krvou, znakom jeho obetovania sa z lásky, učí sa vnímať a ceniť takmer božskú dôstojnosť každej osoby a plný vďačnosti a radostnej hrdosti môže volať: Akú veľkú hodnotu musí mať v očiach Stvoriteľa človek, keď si zaslúži takého vznešeného Vykupiteľa? Z Kristovej krvi všetci ľudia čerpajú silu konať vo veci obrany života. Práve táto krv je najsilnejším znamením nádeje, ba základom absolútnej istoty, že tak, ako je to podľa Božieho zámeru, život určite zvíťazí." (Evangelium vitae 25)

S Patrikom Daniškom o horúcich témach ochrany života na Slovensku ... i o projekte 9 mesiacov za život.

Začali sme v Deň počatého dieťaťa.
Reportáž z Trnavy a Košíc (od 04:45 min.)

25. marca 2017 začíname 2. ročník.
Zároveň sipripomíname smutné
60. výročie legalizácie umelých potratov

O ovocí prvého ročníka iniciatívy 9 mesiacov za život bola decembrová relácia Rádia Lumen
s názvom: Bola som na potrate a nie raz...

7. októbra 2016, na sviatok Panny Márie Ružencovej, sa konala posledná a zároveň ďakovná modlitba pred Poliklinikou Terasa v Košiciach. Vedenie tohto zdravotníckeho zariadenia prijalo rozhodnutie stiahnuť zo svojho portfólia interrupcie.

Iniciátori projektu 9 mesiacov za život týmto ďakujú:
- majiteľom a vedeniu Polikliniky Terasa,
- dobrovoľníkom v projekte 9 mesiacov za život (na spomínanom mieste to boli predovšetkým členovia miestneho Klubu kresťanských seniorov), ktorí sa vytrvalo schádzali na modlitbách každý pracovný deň o 07:30.
- mocnej Panne Márii, Matke Života. Jej orodovaniu a pomoci neustále zverujeme projekt 9 mesiacov za život.

Naše jesenné sústredenie bolo na tému "Vy ste svetlo sveta."

Modlitbová skupina pred Nemocnicou Ružinov v Bratislave, ktorá slúži prítomnosťou a modlitbou každý utorok od 7.45 hod.

Pred Univerzitnou nemocnicou v Košiciach je počas dňa rušno. Vďaka oddaným mladým ľuďom sme na tomto mieste prítomní každý deň.

2000 balíčkov; 2000-krát radosť, že môžeme ohlasovať "evanjelium života".

Na prelome augusta a septembra sme pripravovali Pro-life balíčky pre jednotlivé farnosti Slovenska.

3. augusta nás v Košiciach pri Univerzitnej nemocnici podporila zahraničná návšteva. Skupina duchovných z Nemecka, Írska a Spojených Štátov a s nimi pro-life harlejak.

Cyklopútnici sa v posledný deň svojej cesty zastavili aj v Krompachoch, aby podporili nedávno sformovaný tím miestnych dobrovoľníkov pre projekt 9 mesiacov za život

V Prešove pred tzv. "starou pôrodnicou". Rýchlo sa rozvíjajúca skupina prešovských aktivistov je zadosťučinením za desaťročia tichého snaženia a modlitieb v meste.

Dojímavé stretnutie s predstaviteľmi Nemocnice vo Vranove nad Topľou. Aktivisti poďakovali vedeniu nemocnice za to, že svoje rozhodnutie budovať "baby friendly" nemocnicu myslia naozaj vážne a preto odmietajú vykonávať potraty.

Nedeľný večer končíme pochodom k humenskej nemocnici.

Za každodennú prítomnosť pred michalovskou nemocnicou vďačíme najmä angažovaným seniorom.

Trebišovská skupina prijala cyklistov s neobyčajnou pohostinnosťou.

Košice - Poliklinika Terasa. Azda "najkurióznejšie" miesto zabíjania nenarodených detí na Slovensku. Budova sa nachádza doslova v priamom obkolesení troch kresťanských chrámov. Nemôžeme dovoliť, aby tragédia potratov bola doprevádzaná tragédiou našej ľahostajnosti.

V Košiciach prebieha projekt 9 mesiacov za život na siedmych miestach. Hoci sa väčšina abortov v súčasnosti vykonáva v súkromných zariadeniach, prítomnosť aktivistov neustáva ani pred Univerzitnou nemocnicou.

Z Rimavskej Soboty prešli cyklisti náročným terénom do Revúcej. Napoludnie sa stretli pred nemocnicou s miestnymi veriacimi na krátku modlitbu za víťazstvo kultúry života v ich meste.

Rimavská Sobota - každodenné modlitby sa konajú aj vďaka angažovaným mladým ženám na materskej "dovolenke".

Priatelia, príďte podporiť partičku postávajúcu pred poliklinikou. Polhodinku postojte, plní porozumenia, pred potratovými pavilónmi. Prečo?

Príďte povzbudiť pôrodníkov prolife postojom, porozdávať papierové prospekty, pekné, pôsobivé propagačné predmety. Postretávať priateľov, premodliť problém potratov, propagovať prolife postoje. Pomenovať priority, pritiahnuť patričnú pozornosť počatým potomkom. Podporiť proliferov, ponúknuť pomoc pacientkam, poraziť potratový priemysel. Ponúknuť plece, propagovať projekty pomoci, pôsobiť preventívne. Propagovať profesionálnu pomoc, prostredníctvom poradní. Počúvať príbehy, podporiť padnutých, ponúknuť pomoc postihnutým popotratovými príznakmi, preukázať potrebné porozumenie. Pokľaknúť pred pamätníkom počatých, predčasne potratených. Prívetivou prítomnosťou podporiť proces premeny premýšľania, pripraviť pôdu pre podporu prirodzeného poriadku, prestať pasívne prihliadať poburujúcim praktikám, postaviť pamätník prenatálnym priateľom.

Pomôžme predniesť pálčivý problém pred publikum, podnietiť plodnú polemiku. Počas pobytu pred poliklinikou prednesme pár podnetných pripomienok, pridajme patričnú pozornosť problematike počatých. Podporme projekty pomoci, použime pľúca pre prednesenie potrieb počatých.

Priatelia, prestaňme pasívne prihliadať potratovému priemyslu. Príďte predpoludním pred polikliniku, prítomnosťou potvrdiť práva počatých, posilniť prolife povedomie, postojom preukázať poctu počatým. Poďakovať predkom. Predkladať príbehy predčasne porodených, prispieť početnou prítomnosťou poznaniu pravdy.

Prebudiť potrebné prolife povedomie, povzbudiť postoje pomoci, podpory počatých.

Priatelia, príďte, potrebujeme pomoc. Príďte pripraviť pôdu pre pretransformovanie postojov. Priniesť patričnú pozornosť počatým, pomenovať problém, prestať pritakávať potratovému priemyslu. Preniknúť pod povrch pliagy potratov, predstaviť podporné projekty pomoci, prolife programy.

Predložiť podnety, pripomenúť práva počatých, priviesť projekt pred parlament, presvedčiť popredných politikov pre premenu potrebných paragrafov pre podporu plnohodnotných práv plodu. Podporiť percentuálny prírastok populácie.

Prichádzajme pondelok - piatok, predpoludím, popoludní, podľa programu. Príďte patrične poobliekaní, podľa počasia prineste pláštenky, pršiplášte.

Pozývame pokračovať podľa predložených pokynov.

Príďte! Pozvite pánov, panie, pobehujúcich potomkov, penzistov,

páriky, partie, priateľov, pacientov, personál pôrodnice. Prineste plagáty, podporte priaznivý priebeh pokojným postojom, propagujte pôsobivé príbehy plné podnetného posolstva. Použime prístupné prostriedky, pomôcky, páky pre propagáciu projektu. Papa!

Proliferi postávajúci pred poliklinikou

PS: Prosíme postávajúcich provokatérov, prázdne predsudky ponechajte plávať. Prijmite pozvanie, potrebujeme

Silná lúčenecká skupina sa môže oprieť o angažovaných spolupracovníkov zo širokého okolia.

Levice - v areáli nemocnice sa nachádzajú dve potratové miesta. Mnohí miestni obyvatelia si uvedomujú bolestnú situáciu svojho mesta a regiónu. Duchovní i veriaci sa mobilizujú vo vytrvalej modlitbe.

Pri vchode do nemocnice v Nových Zámkoch sa nachádza aj hniezdo záchrany. Pod ním je nápis DETI NIE SÚ SMETI. Potrebujeme urobiť ten dôležitý krok od deklarácií k činom. Hodnota dieťaťa sa nemení ani postojom rodičom k nemu, ani názorom lekára. Deti chranime preto, že sú deti, a nie preto, že nám vyhovujú.

Na bratislavskom sídlisku Petržalka sa na krátkom úseku dvoch kilometrov nachádzajú tri potratové miesta na Strečnianskej, Tematínskej a Antolskej ulici. Na priečelí budovy na Antolskej ul. nás údivil veľký nápis Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poludňajšia horúčava v Topoľčanoch otestovala vytrvalosť aktivistov i cyklistov.

S novovzniknutou myjavskou skupinou

Na ceste k trenčínskej nemocnici sa cyklisti pristavili aj pri súkromnom centre Gyneka.

V Považskej Bystrici nás čakal dlhý pochod od centra mesta k nemocnici. Vchod do budovy skrášľuje súsošie rodičov, radostne držiacich dieťa.

Na nedeľné poludnie v Žiline.

So skupinou každodenných modlitebníkov v Martine.

5.júl: Sviatok slovanských vierozvestov oslávili cyklo-pútnici v Brezne

Cyklisti za život na začiatku cesty navštívili Liptovský Mikuláš, kde pozdravili miestnych aktivistov. Na spoločnej snímke pred mestskou nemocnicou.

Začal sa letná cykloakcia na podporu projektu 9 mesiacov za život.

V Trnave prebieha aj podporný duchovný projekt na miestnej Kalvárii.
Raz mesačne sa veriaci schádzajú na modlitbu krížovej cesty
za záchranu nenarodených detí.
Viac TU.

Modlíme sa pred nemocnicou v Krompachoch. Pondelok o 17.00, stredu a piatok o 08,00. 20. mája sme sa modlili dvaja pred nemocnicou, pristavilo sa pri nás auto a začal s nami rozhovor jeden mladý muž. Vyjadril sa, že aj keď v Boha neverí, nech sa len modlíme a stojíme pred nemocnicou, lebo Slováci vymierajú aj vďaka potratom. A trocha politicky povedal, že nám netreba importovať deti keď môžeme mať vlastné. Súhlasili sme, aby si nás odfotil a zverejnil na svojom facebooku.

Prešovskí a košickí dobrovoľníci v projekte 9 mesiacov za život sa stretli s Jean Thompson, ktorá im adresovala svoje svedectvo o službe životu.

Tak spomínajú na začiatky kampane v Skalici.

9 mesiacov za život v živom vysielaní Rádia Lumen

Na ceste do Compostely - úmysel v srdci, vlajka na batohu

Prosím, pošlite nám nejakú vlajku s logom 9 mesiacov za život. Budúcu nedeľu vyráža manžel z bratislavského letiska aj s našim adoptívnym synom Martinom na púť. Pri súžití s deťmi, ktorých život si rodičia nepriali z rôznych príčin, alebo ktoré v prenatálnom veku zažívali rôzne traumy od svojej mamky, nám Boh otvára zrak srdca pre vnímanie tejto „rany“ a tak putovanie s „9-imi mesiacmi za život“ vychádza zo „živého dotyku“. Ja doma a oni dvaja ponesú všetkých v srdci do Compostely.

Na Slovensku sa začínajú objavovať naše prvé billboardy

Vždy sa pripájajú aj ľudia dobrej vôle, ktorí majú čas a prídu; niektorí sú tam skoro každý deň. Bez týchto obetavých ľudí by sme projekt nerozbehli. Sú to veriaci, ktorí sa pred niekoľkými rokmi chodili modliť pred popradskú nemocnicu a tak im táto modlitba „prirástla“ k srdcu.
Začíname vždy v Hodine milosrdenstva – Korunkou Božieho milosrdenstva a potom si každá skupina animuje čas modlitby. Niekedy je to modlitba sv. ruženca, krížovej cesty alebo modlitba chvál. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do „oceánu“ modlitby za život, ktorý sa rozlieva po všetkých kútoch Slovenska.

Ďakujeme našim pastierom za ich službu Evanjeliu života

V Lučenci sa nám zatiaľ darí stretávať pred nemocnicou každý deň. S riaditeľom nemocnice sme sa nakoniec kvôli jeho zaneprázdnenosti nestretli. Cez svojich zamestnancov nás vyzval, aby sme opustili verejný chodník pre chodcov, ktorý je síce pred areálom ale v majetku nemocnice. Takže sme sa presunuli na druhú stranu cesty, kde sú chodníky v správe mesta Lučenec. Je to aj lepšie, lebo takto sme ešte viac na očiach.

Na Slovensku existujú už desiatky symbolických pomníkov pre nenarodené deti. Postupne pribúdajú aj reálne hroby

Ďalší dôvod na radosť: 14 nemocníc siete Svet zdravia začalo od 1. mája 2016 informovať rodičov o práve pochovať svoje spontánne potratené dieťa. Viac v článku.

V Galante spájajú sily ochotní spolupracovníci zo Šale a Senca

Rozdali sme všetky letáky. Boli sme tam s Hankou cca do pol desiatej. Pozitívum: nikto nehodil leták do blízkeho koša!

V Žiline sa mobilizujeme na troch miestach

Minulý piatok nás na Partizánskej ulici v Bratislave konfrontovali dve ženy z feministického tábora, ktoré si nás fotili, natáčali na mobil a zavolali na nás políciu. Počas čakania na hliadku sedeli oproti nám na zemi a my sme stihli 2 ružence... Ale vďaka Bohu sme to ustáli. Hliadka nakoniec prišla. Boli mierni a nechali nás v pokoji domodliť sa. Vec uzavreli tak, že nedošlo k narušeniu poriadku, ani k porušeniu zákona.

Zjednotení na Partizánskej ul. v Bratislave

Moja onko-gynekologička, ktorá sama nerobí potraty a nikdy nerobila (dokonca sa priznala, že raz istú pani odhovorila od potratu) ma dnes upozornila, že by sme mali ísť do ambulancií a informovať o možnostiach pomoci ženy, ktoré zvažujú potrat...Presne to isté mi povedala kamoška, ktorá kedysi robila v klinike pre umelé oplodnenia u Hermana: "dajte tým ženám možnosť, aby vedeli, že im môžte pomôcť, Viac informácií o anonymných pôrodoch, adopciách, prípadnej finančnej pomoci, ale aj o pomoci po potratoch."

V Michalovciach sa zhromaždili aj dobrovoľníci z vidieka

"Možno ste si už všimli takých divných ľudí, čo každé ráno stoja pred nemocnicou vo vašom meste. Mám pre vás dobrú správu - sú po celom Slovensku..." Viac v blogu Anky Sojkovej.

Naše ÁNO životu chceme vyjadrovať aj každodennou službou deťom

Pán nás aj tento piatok pozval do modlitby pri nemocnici. Začali sme o 8 hod. Vo väčšej vzdialenosti od nás nemocničný záhradník kosil trávu. Keď vypol kosačku, práve sme sa začínali modliť druhý desiatok ruženca. Nasmeroval sa okolo nás a začal na nás útočiť s veľkým krikom, aby sme si verili čo chceme, neobťažovali ľudí, neotravovali a vypadli z toho miesta. On vraj tu kosí (široko-ďaleko betónová plocha, parkovisko, cesta) a z bezpečnostných dôvodov tam nemáme čo robiť. S nevhodnými slovami chrlil na nás hroznú zlobu. Vďaka Bohu, že sme sa nedali vyrušiť.

Sila sa dokonale prejavuje v slabosti

V Rimavskej Sobote sa stretávame v počte od 9 do 15 ľudí. Je to veľké požehnanie. V pondelok sme boli taká mladá skupina. Mladé učiteľky aj jeden mládenec, jeden chlap. Pripájajú sa aj muži a to je super. Verím, že modlitby pred nemocnicou zvolávajú veľké požehnanie a v modlitbe myslíme na všetkých na celom Slovensku. Prichádzajú aj veriaci z okolitých farností. Ďakujeme veľmi nášmu pánovi dekanovi, ktorý nás v tom podporuje a pomáha nám.

Naša služba životu je univerzálna. Hodnota človeka nie je závislá na národnosti

Dnes som konečne začal byť aktívnejší. Zúčastnil som sa modlitieb na Nábrežnej ulici v Prešove. Bol som povzbudený z modlitebníkov. Chcel by som sa zúčastňovať na modlitbách pravidelne 2x do týždňa - v utorok a stredu ráno. Ešte raz ďakujem Bohu za všetkých, ktorí tieto aktivity pripravujú aj realizujú.

Ideál úcty k životu spája všetky vekové kategórie

S Božou pomocou, s pomocou pána dekana a ochotných dobrovoľníkov z Popradu a širokého okolia (od Starej Ľubovne, cez Lendak, Spišskú Belu, Kežmarok, Svit, Važec, Nový Smokovec a Štrbu) sa nám podarilo vytvoriť 21 modlitbových skupín a zostaviť modlitbový plán, vďaka ktorému sme sa mohli zapojiť do 9 mesačného „modlitbového maratónu“ za ochranu ľudského života pred našou nemocnicou v Poprade.
Aby naša modlitba mohla každý pracovný deň „dobíjať nebo“ pred nemocnicou, rozhodli sme sa pre modlitbové skupiny vytvorené zo spoločenstiev, farnosti a hnutí, ktoré boli ochotné prevziať „patronát“ nad jedným dňom v mesiaci a mohli prísť sa pomodliť.

Požehnanie dobrovoľníkov a ich odhodlanie

Jasnou rečou v prospech nevinných

Vo Vranove na Veľký piatok ďakovali a oslavovali

Dnes sme sa s Katkou modlili ruženec + Korunku, celá polhodinka bola pokojná, slnečná, mnohí ľudia sa usmievali, nemali sme žiadnu negatívnu skúsenosť. Práve naopak. Prekvapil nás jeden usmiaty mladý muž, v rukách držal kyticu kvetov a jeho kroky smerovali k nám. Každej podal jeden kvietok a chvíľu ostal pri nás stáť, bolo to veľmi milé. Pozvala som ho, že sa môže pridať, ale potreboval ísť k lekárke...

Dieťa je najdrahší dar

Dnes sme sa boli modliť pred železničnou nemocnicou. Prišla k nám jedna pani zo zdravotníckeho personálu. Nedalo sa rozlíšiť na akej pozícii pracuje (bola v bielom). Povedala, že nás chce povzbudiť, že dobre sa modlíme, že už mesiac nemali žiadnu interrupciu.

Hodnote života dokážu porozumieť aj deti a mládež

Začiatok projektu v Trnave na Veľký piatok